AKTUALITY

Změna Stanov SVJ podle nového občanského zákoníku

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník, který ukládá povinnost Společenství vlastníků jednotek upravit jejich Stanovy podle nové právní úpravy. Proto Vám nabízíme konzultaci Vašich Stanov s advokátní kanceláří. Neváhejte nás kontaktovat, cenovou nabídku Vám zašleme na vyžádání.